Hiti Pranali (हिति प्रणाली): इतिहास व&#235 (Paperback)

Hiti Pranali (हिति प्रणाली): इतिहास वë By Padma Sunder Joshi Cover Image
$24.00
Add to Wish List
At Distributor - We Can Usually Get It in 3-8 Days!

Description


हिति प्रणाली काठमाडौं उपत्यकाको मौलिक पानी व्यवस्थापन प्रणाली, यसको वास्तुशिल्प, उपादेयता र चुनौतीहरुमाथि मन्थन गरिएको विश्लेषणात्मक पुस्तक हो । हितिको जगेर्नामा लामो समय देखि संलग्न पद्मसुन्दर जोशीको यो नेपालीमा प्रकाशित पहिलो पुस्तक हो ।Product Details
ISBN: 9789937937894
ISBN-10: 9937937892
Publisher: Publication Nepalaya
Publication Date: July 5th, 2022
Pages: 352
Language: Nepali